Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Steelcon Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zakup i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania produkcją elementów wyposażenia kontenerów i pojemników na odpady”.

Celem projektu jest optymalizacja procesu produkcji elementów wyposażenia kontenerów i pojemników na odpady poprzez automatyczną - w ciągu 5 sekund - alokację zadań wytwórczych z uwzględnieniem najefektywniejszej ścieżki realizacji wszystkich zleceń produkcyjnych i z maksymalnym wykorzystaniem dostępnego czasu pracy pracowników oraz maszyn. Cel zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie IPOsystemu, który samodzielnie steruje pracą pracowników i maszyn uwzględniając w czasie rzeczywistym aktualny stan zasobów, zleceń oraz sytuację na hali produkcyjnej. Bez udziału planistów i osób dozoru bezpośredniego system podejmuje optymalne decyzje dotyczące kolejności realizacji i doboru zasobów dla każdej czynności technologicznej. IPOsystem uwalnia zarządzających produkcją od konieczności realizacji skomplikowanych procesów planistycznych, logistycznych oraz czynności bezpośredniego przydzielania zadań. Efekty wdrożenia projektu to m.in. redukcja kosztów produkcji, wzrost wydajności procesów, pełna kontrola nad terminami wykonania zamówień i maksymalne wykorzystanie „wąskich gardeł” w realizowanych procesach.

Termin realizacji projektu: 2021-05-01 - 2022-06-30

Wartość całkowita projektu: 533 205,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 368 475,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Firma STEELCON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością korzystała z dofinansowania w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy.

Nr umowy: POIR.03.04.00-22-0294/20-00


Fundusze Europejskie Regionalny Program Województwa Pomorskiego

Firma STEEELCON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Poprawa ekoefektywności firmy STEELCON poprzez redukcję materiałochłonności procesów produkcyjnych”.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firmy STEELCON poprzez realizację inwestycji wpływającej na zmniejszenie odpadu i zwiększeniu wydajności procesów produkcyjnych.

Rezultatem projektu będzie zredukowanie zużycia materiałów i surowca w procesie produkcyjnym, zmniejszenie ilości odpadu, redukcję zużycia surowca i materiałów.

Wartość projektu: 3 341 192,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 840 220,00 PLN


Fundusze Europejskie Regionalny Program Województwa Pomorskiego

Firma STEEELCON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Przedsiębiorstwa produkcyjne w Warblewie i Kobylnicy przyjazne środowisku” w partnerstwie z firmą Przedsiębiorstwo Wyrobów Metalowych Naprawa Urządzeń Elektrycznych Ryszard Seemann oraz Enbit Grzegorz Szwarc (partner wiodący)

Celem projektu jest doprowadzenie do szacunkowego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez dwa zakłady produkcyjne o 194,03 tony równoważnika CO2. Przedmiotem projektu jest wykonanie inwestycji metodą zaprojektuj i wybuduj w ramach której zaplanowany zakres prac obejmuje: wykonanie projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę, zakupienie modułów fotowoltaicznych, falowników oraz sprzęt DC i AC oraz wykonanie budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych on-grid o łącznej mocy 258,55 kW - 110,2 kW w Kobylnicy oraz 148,35 kW w Warblewie.

Termin realizacji projektu: 2022-11-01 - 2023-12-31

Wartość całkowita projektu: 1 247 269,54 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 821 223,21 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.3.1.