Dane firmy

Steelcon Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy w Gdańsku
XVI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000228529
Kapitał Zakładowy spółki  382 000,00 PLN


Projekty unijne

 

 Firma STEELCON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością korzystała z dofinansowania w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy.

 

Nr umowy: POIR.03.04.00-22-0294/20-00

 

 

Firma STEEELCON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Poprawa ekoefektywności firmy STEELCON poprzez redukcję materiałochłonności procesów produkcyjnych”.

 

 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firmy STEELCON poprzez realizację inwestycji wpływającej na zmniejszenie odpadu i zwiększeniu wydajności procesów produkcyjnych.

 

Rezultatem projektu będzie zredukowanie zużycia materiałów i surowca w procesie produkcyjnym, zmniejszenie ilości odpadu, redukcję zużycia surowca i materiałów.

 

Wartość projektu: 3 341 192,00 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 840 220,00 PLN